Welkom op de website van de Taalbrug

De Taalbrug geeft onderwijs aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De primaire hulpvraag van alle kinderen die de school bezoeken ligt in de behoefte om beter te leren communiceren met anderen.

Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Welbevinden en betrokkenheid zijn, naast doelgerichtheid, kernbegrippen in de organisatie. Voor kinderen en jongeren zijn dit voorwaarden om optimaal aan het onderwijsprogramma deel te kunnen nemen en om steeds zelfstandiger te leren communiceren. Voor personeelsleden worden deze begrippen gezien als uitgangspunt om specifieke kwaliteiten, kennis en competenties te kunnen ontwikkelen die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven.

De Taalbrug verwijst naar Taal als communicatiemiddel, Brug staat voor verbinding. Door intensieve inhoudelijke samenwerking tussen de so en vso afdelingen slaan we bruggen naar elkaars kennis op het gebied van orthopedagogiek, orthodidactiek en communicatie.

De Taalbrug SO

KLIK HIER VOOR SO

De Taalbrug VSO

KLIK HIER VOOR VSO

1 augustus 2014

Start Passend Onderwijs

Voor meer informatie klik hier

DISCLAIMER Onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven WEBMAIL Webmail ssoe